Yeni Normalleşme Planı Çerçevesinde Kat Malikleri Genel Kurulları Yapılabiliyor Mu ?

01.03.2021 tarihli kabine toplantısı sonrasında yayınlanan yerinde normalleşme planı çerçevesinde sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların ; düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiye geçmemesi şartıyla yapılabilmesine izin verilmiştir. Yayınlanan bu planda Site ve apartman iş merkezi ve plazaların genel kurulları açıkça ifade edilmemiş olmamakla birlikte ve benzeri kuruluşlar ifadesi genel kurul yönetmeliğini dernekler kanunundan almış olan KMK hükümlerince yorumlandığında genel kurul yapmak konusunda herhangi bir engel kalmadığı anlaşılmaktadır.   

Kat Malikleri Genel Kurul Toplantıları Video Konferans Şeklinde Yapılabilir Mi ?

Covid-19’un tüm dünyada hızlıca yayılmasıyla yaşanan pandemi sürecinde birçok toplantılar, konferanslar, seminerler eğitimler internet üzerinden video konferans ile yapıldı. Konum ve mekân fark etmeksizin interneti ve gerekli donanımlara ( akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar) sahip her kullanıcı dilediği konferansa, seminere, etkinliğe, eğitime ve toplantılara bu sayede katılım sağlayabildi. 

Kapıcılara Görevi Nedeniyle Konut Vermek Zorunlu Mudur ?

Apartman ve sitelerde kalörifer kazanlarını yakmak, hidroforları çalıştırmak,  ortak alanları temizlemek, bahçe bakımı yapmak, market servisi hizmeti vermek, çöp toplamak gibi görevleri üstlenen konut kapıcılarına daire tahsis etme konusu işleyeceğimiz bu blogda aynı zamanda konut tahsis edildiğinde elektrik su vb harcamalara katılımını da inleyeceğiz. 

Binalarda Asansör Bakımı ve Muayenesi Zorunlu Mudur ?

Apartman ve Siteler dışında da pek çok toplu yaşam alanlarında insanların ve/veya yüklerin taşınması için kullanılan asansörlerin muayene edilerek hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeden kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 18.11.2008 tarihli Asansör Bakım ve İşletme yönetmeliğine göre asansörlerin aylık bakımları ve yıllık muyaneleri zorunlu kılınmıştır. 

Kat Malikleri Genel Kurul Toplantıları Covid-19 nedeni ile ertelendi mi ?

koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bölgesel ve bireysel içerikleri nedeni ile herhangi bir otoritenin aldığı kararın bizi virüs bulaş riskinden korumayacağı göz önünde bulundurulduğunda kat malikleri genel kurullarının ertelenmesi konusunda; iyi niyet çerçevesinde incelendiğinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

Kapıcı Daireleri Veya Ortak Alanlar Kiraya Verilebilir Mi?

Apartman ve site sakinlerinin sıklıkla sorulan soruları arasında kapıcı dairesinin kiraya verilip verilmemesi konusu yer almaktadır. Bu sorunun sorulma sebebi genellikle apartmanın ya da sitenin bünyesine maddi kaynak sağlamak isteğiyle hareket eden yöneticilerin söz konusu durum üzerinde yetki sahibi olduklarını düşünmeleri ve yeter sayıda kat malikinin onayını almadan kiralamayı gerçekleştirmeleridir. Ne var ki bu durumda kat maliklerinin bu durumuda ihtilafların oluşması ve itirazlarını ifade etmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Yönetim Nasıl Kurulur ?

Kat mülkiyeti kanuna göre binanızda sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. İlk defa kurulacak yönetim için öncelikle kat maliklerinden biri veya birkaçı yönetimin kurulması konulu genel kurul çağrı talep dilekçesi oluşturup 1/3 oranında kat malikinden imza toplar. Daha sonra yönetimin kurulması ana gündemi ile genel kurul çağrısına çıkar.

Ortak Kullanım Alanlarından Kazanç Elde Eden Malikler İçin Vergi

Son zamanlarda apartmanlarda, sitelerde, iş merkezlerinde ve plazalarda ortak kullanım alanlarından gelir elde edildiğini biliyoruz. Ortak alanlardan gelir elde ederken en çok tercih edilen yöntem kiralama yöntemidir. Bu duruma kapıcı dairelerinin kiraya verilmesini, yapının duvarı veya çatısının reklam panosu olarak kullanılmasını örnek verebiliriz. Bu yazımızda ise ortak alanlardan kira geliri elde eden kat malikleri vergiden sorumlu mudur, ele alacağız.

Genel Kurul Toplantılarında Kiracılar Oy Kullanabilirler Mi?

Apartmanlarda, sitelerde, iş merkezlerinde ve plazalarda en çok rastlanan problemler arasında genel kurul toplantılarında kiracının oy kullanıp kullanamayacağı konusudur. Aslında bu duruma sıkça rastlanılıyor olunmasının sebebi ortak giderlere ve alınan kararlar doğrultusunda yapılacak harcamalara kiracılar dâhil oluyorken karar aşamasında oy haklarının olmuyor oluşundan kaynaklanmaktadır.

Nedir, Nasıl Yapılır ? Apartman ve Sitelerde Yapı Yönetim Planı ...

Apartman, site, iş merkezi ve plazalar toplu yaşamın görüldüğü yaşam alanlarının başında gelir. İnsanların bir arada yaşadığı veya vakit geçirmek zorunda olduğu her türlü ortak alanlarda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Uyulması gereken kuralların bazıları kanunlarla koruma altına alınmış bazıları ise bir takım sözleşme ve yönergeler ile belirlenmiştir.

Apartman ve Sitelerde Görevli Çalışanlar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf mı ?

Kış mevsimin gelmesi kapalı alanlarda yeterli havalandırmanın sağlanaması bağışıklık sisteminin pek çok farklı riske karşı mücadele etmesi nedeniyle artan vakalarla beraber kısıtlamalarda yeniden başladı. Aralık ayının ilk toplantısında 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları tekrar yürürlüğe girdi. Her sektörde olduğu gibi apartman ve sitelerde çalışan personellerde çalışma düzenlerinde sorunlar yaşadı. Daha önceki kısıtlamalarda bu durum ile ilgili bir düzenleme yapılmazken genelge eki değişikliği ile bu konuda bir düzenleme yapıldı.

Kat Malikleri Kurulu Nasıl Toplanır?

Kat malikleri kurulu yönetici tarafından tüm apartman sakinlerini usulüne uygun yapacağı tebligat ile toplantıya çağırmasıyla toplanır. Yönetici yapacağı bu tebligatta toplantının tarihini, saatini, yerini ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının ne zaman, hangi saatte ve nerede yapılacağını açıkça belirtmek zorundadır.

Site Yönetimi Profesyonel Firmalara Nasıl Devredilir ?

Profesyonel yönetim firmaları direkt olarak yönetici seçilebildiği gibi kat maliklerinden bir yönetim kurulu seçildikten sonra bu yönetim kuruluna yetki ve sorumluluklarının tamamını veya bir kısmını sözleşme imzalanacak profesyonel yönetim firmalarına devrederek hizmet alınması şeklinde seçilebilmektedir. Bu yöntem işletme projesince sabitlenmiş aylık genel giderler dışında planlanan demirbaş alımları, tadilatlar, iyileştirme çalışmaları gibi sürekliliği olmayan konularda yönetim kurulu onayı ile işlem yapılması gibi düzenlemeler ile daha sağlıklı bir özel hizmet alımının gerçekleşmesine yardımcı olur. Denetim kurulları ayrıca yönetim kurulu ve yönetim firmasını denetlemeye devam eder. 

Yönetimlerin Tebligat Yapma Sorumlulukları

Site yönetimlerinin başlıca problemlerinden biri, ikameti anagayrimenkulde olmayan kat maliklerine olağan ya da olağanüstü genel kurul kararlarının, genel kurul çağrı ilamlarının veya ilgili ödnem  işletme projelerinin (bütçe, yatırım projesi vs) nasıl tebliğ edileceği konusudur. Burada bakmamız gereken yer, Kat Mülkiyeti Kanunu değildir.  Bu durumda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Ek Madde -1 ‘dir. İlgili madde bize konuyu şu şekilde uygulamayı emreder;

Apartman ve Siteler İçin Potansiyel vergi Numarası Nedir ?

Apartman / Sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlerinin olmadığı durumlarda vergi numaraları olmak zorunda değildir. Siteler;  KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi  mükellefi değildir. Bununla birlikte personel çalıştırmaları gereken durumlarda (sadece kapıcı çalıştırmaları durumu hariç) muhtasar beyannamesi vermek durumundadırlar ve bu durumda vergi numarası alma zorunlulukları doğar.

Apartman Site Yönetimi Terimler Sözlüğü

Apartman  site, iş merkezi, plaza vb. toplu yaşam alanlarında ortak yaşamın oluşmasını sağlayan en temel unsur yönetim organıdır.  Bu toplu yaşam alanlarının sevk ve idaresi için kat mülkiyeti kanununda tanımlanmış olan, kurum, kişi, organizasyon, görev, görevli personel, iş ve işlemler gibi pek çok terimin sizler için daha anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla  bu bloğumuzda terimler sözlüğünü oluşturmaya çalışacağız. Bu blog şüphesiz ki gözümüzden kaçırdığımız terimler nedeniyle sürekli olarak güncelleme isteyecek bir çalışma olacaktır. Terimlerimizi alfabetik sıra ile paylaşamadığımız için özür dileriz bununla birlikte aradığınız terim için klavyenizin CTRL ve F tuşlarına aynı anda bastığınızda sağ üst köşede çıkan arama çubuğuna yazarak Enter'ı tuşladığınızda sayfamızda aradığınız terimle ilişkili tüm cümlelere ulaşabilirsiniz. 

Apartman Ve Sitelerde Kiracıların Bilmesi Gerekenler

Apartman / siteler gibi toplu yaşam alanlarında kat malikle ile kiracılar beraber yaşamaktadırlar. Bağımsız bölümler ya doğrudan kat malikleri tarafından ya da kiralama yoluyla kat malikleri dışında kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu anlamda kiracıların da zaman zaman dahil oldukları yükümlülükler ise tartışılan hususlardan biridir. Bu blog yazımızda Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) dahilinde kiracıların sorumluluklarını işliyor olacağız. 

Apartman ve Sitelerde Yönetici Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Apartman ve site yaşamında en önemli konulardan biri işinin ehli iyi bir yönetici seçmektir. Çoğunlukla basite alınan yöneticilik, aslında belirli yetkinlikleri gerektiren, ciddi sorumluluk isteyen bir iştir. Yönetici kat maliklerinden biri olacağı gibi dışarıdan tarafsız profesyonel yönetim firmaları da yönetici olarak atanabilmelidir. Apartman ve sitelerde yönetici seçiminde uygulanan yöntemlerden biri olan sırayla yöneticilik yapma durumuda oldukça sakıncalıdır. Herkes yönetici seçilebilir bununla birlikte herkes iyi bir yönetici olamaz.  Bu nedenle apartman ve siteler gibi toplu yapılarda kat maliklerinin yönetici seçerken dikkat etmeleri gereken konuları bu yazımızda işledik. 

Yöneticinin Görev ve Sorumlulukları

Günümüzde apartmanlar, siteler, toplu konutlar, iş merkezleri ve plazalar kat maliklerince ya da profesyonel tesis yönetim firmalarınca yönetilmektedir. Yönetici seçimi ne şekilde olursa olsun (kat maliklerince ya da profesyonel tesis şirketlerince) yöneticinin bazı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumlulukları yöneticilerin veya profesyonel şirketlerin bilmesi kadar kat maliklerinin de bilmesinde yarar vardır.