Apartman, Site Yöneticilerinin ve Yönetim Kurullarının Sağlık Tedbirleri Alma (CORONAVIRUS/COVID-19) Sorumluluğu


2020 yılı ile birlikte tüm dünyayı etkisi altında alan ve küresel sağlık sorunu olan Covid19 hepimizi ve hayatlarımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Dünyada birçok insan bu salgından dolayı hayatını yitirmiş ve birçok insanda tedavisine zor koşullarda devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ifade edilen Covid-19 un etkilerinin önlenebilmesi için pandemi sürecinin başından beri Sağlık Bakanlığımız tarafından alınabilecek tüm önlemler alınmış ve toplumumuzun bu önleyici tedbirleri uygulaması gerektiği açıklanmıştır.

Apartmanlar, toplu konutlar, iş merkezleri ve plazalar gibi anagayrimenkuller insanların topluluk halinde yaşadıkları ve ortak alan kullanımlarında birbirileri ile temasın kaçınamadıkları oluşumlardır. Ortak kullanım alanlarından spor salonları, yüzme havuzları gibi alanlar yönetim kurulu kararı ile geçici süreliğine de olsa kullanıma kapatılmış olabilir ancak asansörler, merdiven tırabzanları, zil tesisatları, kapı kulpları gibi yerler takibini yapamadığımız kişilerce günde defalarca kullanılmaktadır. Bu şekilde takibi yapılamayan ve oldukça sık kullanılan alanları için  hijyenin sağlanması ve dezenfekte edilmesi kaçınılmazdır.
Alınması gereken sağlık tedbirleri konusunda yöneticilerin görevleri; Kat Mülkiyeti Kanununda Madde 35 ile hüküm altına alınan yöneticinin/yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri konusu ile ilişkilidir.

''Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yapı yönetim planında belirtilir; yapı yönetim planında aksi hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
h) Anagyapının korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

KMK 35. maddenin h fıkrasında yöneticinin/yönetim kurulunun kat malikleri yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri alması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Bu önlemlerin alınmasında yapılacak tüm masraflar site yönetimi hesabından karşılanarak ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sağlık bakanlığının Covid19 pandemisini mümkün mertebe engelleyebilmek için yaptığı uyarıları dikkate alınarak, sitelerin giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması, asansörlerin biniş ve çıkış alanlarında el dezenfekte ürünleri yerleştirilmesi, zil tuşlarında hijyenin sağlanması gibi bir çok tedbir alınarak nüfusu bazen bir mahalle nüfusunda olan toplu konut ve iş merkezlerinin ortak yaşamında bu salgın elden geldiğince  önlenebilir. Site yönetim kurullarının sorumluluğu dolayısıyla ilgili tüm tedbirler ivedilikle alınması gerekmektedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki herhangi bir otoritenin alacağı tedbirler, evrensel olarak yayınlanan sosyal mesafe hijyen ve maske kullanımına dayanan 14 maddelik bireysel tedbirleri alma zorunluluğundan muaf tutmaz ve sizi virüsten korumaz. Yönetimlerin alacaığı önlemler mücadelenin yalnızca çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır.