ÖZELLİKLER

Hukuki Yönetim; 


GMG Enterprise olarak; apartmanların, sitelerin, iş merkezlerinin, plazaların genel kurul süreçleri olan genel kurul gündemini belirleme ve çağrının tüm kat maliklerine iletilmesi, toplantı tertibi, genel kurul, divan kurulu ve kâtip üye seçimi, işletme projesi sunumu, genel kurul tutanağı hazırlama, genel kurul tutanağının tüm kat maliklerine tebliği, yöneticilik için gerekli yetkilerin noterliklerden alınması gibi süreçlerin tamamını hukuki nizama uygun olarak yapıyoruz.

Hukuk yönetimi konusunda bünyemizdeki hukuk departmanımız ile yönetimin her aşamasında sitelerin, apartmanların, tesislerin ve diğer işletmelerin yönetim işlerini Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak eksiksiz yerine getiriyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu, Yapı Yönetim Planı ve Kat Malikleri Genel Kurullarında alınan kararlar ile bu 3 temel dayanağı harmanlıyoruz ve en ideal, en geçerli yönetim modelini proje özelinde oluşturuyoruz.


Kat maliklerinin, kiracıların veya faydalanıcıların birbirleri ile yaşadıkları ihtilafları çözmek için Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Yapı Yönetim Planı ve Genel Kurul Kararları çerçevesinde hukuki yönetimimizi dışarıdan bir göz olarak tarafsızca yürütüyoruz.