ÖZELLİKLER

Bütçe yönetimi; 


Apartmanların, Sitelerin, İş Merkezlerinin, Plazaların ilgili dönem yıllık bütçesi, Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu’nda görüşülür ve karara bağlanır. Olağan Genel Kurulu’nda işletme projesi hazırlanmamış veya işletme projesi hazırlamaya engel durumlardan dolayı kabul edilmemişse seçilmiş olan yönetici veya yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde kat maliklerine tebliğ eder.

Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu’nda onanmış veya yönetici-yönetim kurulu tarafından yazılıp tebliğ edilmiş olan kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler, sitenin ilgili yıllık bütçesini oluşturur. Bu yıllık bütçenin, planlandığı üzere harcanması site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelirlerin-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması mecburidir.

GMG Enterprise olarak bizler; 

 

Şeffaf, 7/24 Erişilebilir, Arşivlenebilir 

En çok değer verdiğimiz “şeffaflık” ilkemiz gereğince; mobil destekli site yönetim uygulamamız aracılığı ile bütçe yönetimi adına tutulması mecburi olan işletme defterlerini anlık olarak işliyoruz ve tüm kat maliki kiracı veya faydalanıcılara 7/24 erişilebilir, çıktı alınabilir halde sunuyoruz. 

İşletme projesinde planlanan masrafların karşılanması amacıyla belirlenen aidatları, demirbaş giderlerine katılım avanslarını, hukuk birimimiz desteğindeki tahsilat birimimiz aracılığı ile düzenli takip ediyoruz ve tahsil ediyoruz. Mobil destekli site yönetim yazılımımız sayesinde kredi kartı ile aidat ödeme alternatifi sunuyoruz.

% 100 ödeme garantisi


Kat malikleri olağan genel kurulunda onanmış veya yönetici-yönetim kurulu tarafından yazılıp tebliğ edilmiş olan kesinleşmiş işletme projesi için gerekli olan 60 günlük süreçten sonraki cari dönemler aidat tahsilat oranımız %95 üzerinde olması sebebiyle eksik aidatları gerekirse kendimiz karşılayarak  Elektrik, Su, Doğalgaz gibi ortak alan faturaları ile Özel Güvenlik, Temizlik, Danışma, Teknik personelleri maaşlarını gününde ödemek adına %100 ödeme garantisi veriyoruz.