Ortak Kullanım Alanlarından Kazanç Elde Eden Malikler İçin Vergi


Son zamanlarda apartmanlarda, sitelerde, iş merkezlerinde ve plazalarda ortak kullanım alanlarından gelir elde edildiğini biliyoruz. Ortak alanlardan gelir elde ederken en çok tercih edilen yöntem kiralama yöntemidir. Bu duruma kapıcı dairelerinin kiraya verilmesini, yapının duvarı veya çatısının reklam panosu olarak kullanılmasını örnek verebiliriz. Bu yazımızda ise ortak alanlardan kira geliri elde eden kat malikleri vergiden sorumlu mudur, ele alacağız.

Kapıcı Daireleri Kiraya Verilebilir Mi?” bloğumuzda ortak alanların kiraya verilebilmesi için tüm kat maliklerin onayı olması gerektiğini detaylıca anlatmıştık. Bu da demek oluyor ki ortak alanlardan elde edilen kira geliri tüm kat maliklerine eşit oranda paylaştırılmalıdır. Örneklendirecek olursak; 30 adet bağımsız bölüme sahip bir apartmanın ya da sitenin ortak alanlarını kiraya verdiğini düşünelim. Ortak alanlarının kira getirisi 30.000 TL olsun. Bu durumda her kat malikinin 1.000 TL kira geliri olmuş olur. Kiraladıkları ortak alanları eğer kapıcı daireleri ise kapıcı dairesi konut kullanımında olduğu için kira gelirleri artık konut kira geliri olmuş olur. Bu önemli bir ayrımdır.
Her durumda da kat maliki ortak alandan bireysel olarak gelir elde etmiş olacağı için elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı sayılacaktır. Bu da demek oluyor ki her kat maliki için eğer gerekirse gelir vergisi hesaplanabilir. Her kat maliki gelir konusunda bireysel olacağı için diğer gelirleri için beyanname veren kat malikleri ortak alanların kiralanmasından gelen kira gelirini de beyanname ile göstermek durumunda kalabilir.

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus ise burada kira getirisindeki miktarın önemli olmayışıdır. Şöyle ki ortak alanlar kiralandığında her kat maliki için 1000 TL ya da 100 TL kira geliri elde edilebilir. Yukarıda bahsettiğimiz beyannameler için elde ettiğiniz kiranın az ya da çok olmasının bir önemi yoktur. Önemli olan kira geliri adı altında her kat malikinin ortak alanlardan elde ettiği kazançtır. Bu ve benzer durumları yaşayan kat maliklerinin yetkili bir kuruma ya da eğer var ise mali danışmanlarına danışmalarında fayda olduğunu söyleyebiliriz.