Kapıcılara görevi nedeniyle konut vermek zorunlu mudur ? 

Apartman ve sitelerde kalörifer kazanlarını yakmak, hidroforları çalıştırmak,  ortak alanları temizlemek, bahçe bakımı yapmak, market servisi hizmeti vermek, çöp toplamak gibi görevleri üstlenen konut kapıcılarına daire tahsis etme konusu işleyeceğimiz bu blogda aynı zamanda konut tahsis edildiğinde elektrik su vb harcamalara katılımını da inleyeceğiz. 
 

Kapıcı Kimdir ? 

Konut kapıcıları yönetmeliğine göre kapıcı; ''Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri '' gören kişidir. 
 

Kapıcı Konutu Nedir ? 

3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmeliklerince katı yakıt kullanan ve bağımsız bölümü 30'u geçen, doğalgaz veya akaryakıt kullanan ve bağımsız bölümü 50'yi geçen  tüm ana gayrimenkullerde bulunması zorunlu olan şekil ve şartları bu kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kapıcı görevlilerine lojman olarak tahsis edilebilen ortak alanlara kapıcı konutu denmektedir. 
 

Bu konutlar kapıcılara tahsis edilmek zorunda mı ? 

Konut kapıcıları yönetmeliğine göre apartman ve site yönetimleri kapıcı olarka görev yapan çalışanlarına konut tahsis etmek zorunda değildir. Konut tahsis etmek işe alım sırasında yapılan iş sözleşmesinde bulunmalıdır. Eğer böyle bir madde bulunmuyor ise konut tahsisine gerek yoktur. Fakat sözleşmede anagayrimenkuldeki kapıcı dairesinin tahsisi belirtilmiş ise bu zorunluluk sözleşme şartlarına bağlı olarak doğmuş olur. Kapıcı olarak çalışan personele tahsis edilen kapıcı dairesi için sözleşmesi devam ettiği sürece hiç bir şart altında konut için kira talep edilememektedir. Yapılan iş sözleşmesinde elektrik, su, doğalgaz vs giderler ile ilgili yönetim tarafından karşılanacağına dair taahhütler bulunuyor ise kapıcı ; oturduğu konutun bu giderlerinden de muaf olur. Bu taahhüt yoksa kapıcıya tahsis edilen konutun bakımı olası hasarların karşılanması elektrik su doğalgaz vs giderlerin karşılanması kapıcıya aittir.