YÖNETİM NASIL OLUŞTURULUR ? 

 

Anagayrimenkule bağlı sekizden fazla bağımsız alanın olduğu tüm apartmanlar, siteler, iş merkezleri, plazalar gibi toplu yaşam alanları için yönetim kurmak zorunludur. Bu zorunluluk Mecliste kabul edilen 23.06.1965 tarihli 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu ile getirilmiştir. Ancak bu yasanın da bazı bölümleri zamanla bazı ihtiyaca cevap vermediği için ilk olarak 13.04.1983 Tarihinde 2814 sayılı Kanun, daha sonra 14.11.2007 Tarihinde 5711 Sayılı Kanun ve son olarak 23.06.2009 Tarihinde 5912 sayılı Kanunlar ile 634 sayılı KMK'nda değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Detaylı bilgi ve araştırma için ilgili kanun maddelerini inceleyebilirsiniz. 

Bununla birlikte ilk defa yönetim kurulacak herhangi bir iş merkezi, plaza, apartman, site için aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilir;

 

1. Adım : İlk defa kurulacak yönetim için öncelikle kat maliklerinden biri veya birkaçı yönetimin kurulması konulu genel kurul çağrı talep dilekçesi oluşturup 1/3 oranında kat malikinden imza toplar. Daha sonra bu talebe dayanarak yönetimin kurulması ana gündemi ile genel kurul çağrısına çıkılır.

2. Adım : Anagayrimenkulün proje adı ve adresi ile noterden karar defteri tasdik ettirilir.

3. Adım : Usulüne uygun gerçekleştirilen genel kurulda Yönetici / Yönetim Kurulu ve Denetçi/ Denetim Kurulu seçilir. Yönetici 3. şahıslar ve/veya profesyonel yönetim firmaları olabilir. Fakat denetçi kat maliki olmak zorundadır. Bu kural tüm yönetim seçimi içeren genel kurullar için geçerlidir. Yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve genel kurulun tanımış olduğu tüm yetki ve sorumlulukları karar defterine işlenir. Varsa bir işletme projesi oylanır yoksa toplantı sonrasında yönetici ivedilikle bir işletme projesi hazırlar ve kat maliklerine tebliğ eder.

4. Adım : Yönetici Karar Defterine işlenmiş Genel Kurul Kararları ile anagayrimenkulun bağlı olduğu Vergi dairesine gider ve siteye ait potansiyel vergi kimlik numarasını çıkartır. Sitenin tüzel kişiliği açılmış olur.

5. Adım : Yönetici vergi kimlik numarası ve karar defteri ile notere gider ve yetkilerinin tanımlandığı imza beyannamesini çıkarttırır. Bu adımdan sonra Kat Mülkiyeti Kanununu, Yapı Yönetim Planı ve Genel Kurul Kararlarında verilmiş olan tüm yetki ve sorumluluklar resmiyete kavuşmuş olur.