Apartmanlarda, toplu konut sitelerinde, iş merkezlerinde vb. oluşumlarda ortak yaşamın oluşmasını sağlayan en temel unsurlardan biri de işletme projesidir.
İşletme Projesi, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’na göre Kat Mülkiyeti Birliği’nin oluşumudur. Daha başka bir deyişle yönetim kurullarının site, plaza gibi oluşumlar için planladıkları faaliyetlerin sayısal olarak ifade edildiği dokümanlardır. Eğer kat malikleri tarafınca kurulmuş kurulda kabul edilmiş bir işletme projesi yok ise yönetici bir an önce bir işletme projesi hazırlamalıdır. Peki, hazırlanmış veya hazırlanacak bu İşletme Projesi neleri kapsamalıdır?
 
a) Söz konusu gayrimenkullün tahmini olarak gelir ve gider tutarları
b) Tahmini giderlerle diğer tahmin edilemeyen muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin kanun esaslarına uygun olmak üzere vermesi gereken avans tutarı
c) Eğer site yönetim planı farklı bir dağıtım öngörmüyor ise; Tüm bu giderlerden her kat malikine, bu kanun esaslarına uygun olacak şekilde düşecek tahmini miktar
 
İşletme Projesi’nin kapsamında olmak zorundadır.
 
İşletme Projesi kat maliklerine ya da bağımsız bölümlerden fiilen yararlananlara imza karşılığında veya taahhütlü mektup ile bildirilmelidir. İmza karşılığında ya da taahhütlü mektupla bildiri gerçekleştirildikten yedi gün içerisinde projeye itiraz edilebilir. İtiraz durumunda durum kat malikleri tarafından değerlendirilir ve duruma göre yeni İşletme Projesi hazırlanabilir.
 Hazırlanmış İşletme Projesi yönetici tarafından kat maliklerinden birine bile tebliğ edilmeden yürürlüğe konulması durumunda İşletme Projesi geçersiz kabul edilir. İşletme Projesinin iptal olması için kat maliklerinden biri Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği’ne başvurabilir.