KAT MALİKLERİ GENEL KURULU
VİDEO KONFERANS ŞEKLİNDE YAPILABİLİR Mİ?

 

Covid-19’un tüm dünyada hızlıca yayılmasıyla yaşanan pandemi sürecinde birçok toplantılar, konferanslar, seminerler eğitimler internet üzerinden video konferans ile yapıldı. Konum ve mekân fark etmeksizin interneti ve gerekli donanımlara ( akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar) sahip her kullanıcı dilediği konferansa, seminere, etkinliğe, eğitime ve toplantılara bu sayede katılım sağlayabildi. 

1 Mart 2021 tarihinde yayımlanan yeni normalleşme süreci ile birlikte illerin risk grubuna göre kategorilendirildiği ve söz konusu risk gruplarına göre değişkenlik gösteren yeni normaller bilgilerine eriştik. Bu bilgiler içerisinde çok yüksek risk kategorinde olan iller hariç; düşük, orta ve yüksek risk kategorisinde olan illerde gerekli koşul ve tedbirlerin sağlanması şartı ile genel kurulların yapılabileceği bilgisine de eriştik. 

Peki, çok yüksek risk kategorisindeki iller Kat Malikleri Genel Kurul toplantılarını internet ortamı üzerinden yapabilirler mi? Şayet yapılır ise resmi olarak bir geçerliliği var mıdır? 

Kat Malikleri Genel Kurulu, kanunlar uygun biçimde gerekli süre ve tebligatlara uyarak toplanmalıdır.  Bu sebeple ilgili kanunun maddeleri dikkatle incelenmelidir. Bu kapsamda incelememiz gereken kanun 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’dur.  

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 5. Bölümü’nü Anagayrimenkul Yönetimi’ni kapsamaktadır. İlgili bölümün 27., 29., 30., 31. , 32., ve 33. Maddeleri genel kurul toplantılarıyla ilgilidir. 

Örneğin; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 5. Bölüm 29. Maddesinin 3. Fıkrası:

“İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.”


Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 5. Bölüm 32. Maddesinin 3. Fıkrası ise:

“Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.”

Şeklindedir. Kanunun yalnızca ilgili bu iki maddesini incelediğimizde bile Kat Malikleri Genel Kurulu için “Nerede?” sorusuna yanıt niteliği taşıyabilecek bir mekân zorunluluğu vardır. Ayrıca tasdikli defterlerin tüm kat maliklerince imzalanması için katılımın eksiksiz olmasının önemli olduğu gibi ıslak imza zorunluluğu da mevcuttur. 

Sonuç olarak Kat Malikleri Genel Kurulu internet ortamında video konferans şeklinde düzenlenemez. Şayet düzenlediyse de bir geçerliliği yoktur. Video konferans sistemi ile bilgilendirme amacıyla görüşmeler, toplantılar düzenlenebilir, ancak tekrar edelim ki bu toplantılar genel kurul niteliği taşımayacaklardır.