Kapıcı Daireler Veya Diğer Ortak alanlar Kiraya Verilebilir Mi?

 Apartman ve site sakinlerinin sıklıkla sorulan soruları arasında kapıcı dairesinin kiraya verilip verilmemesi konusu yer almaktadır. Bu sorunun sorulma sebebi genellikle apartmanın ya da sitenin bünyesine maddi kaynak sağlamak isteğiyle hareket eden yöneticilerin söz konusu durum üzerinde yetki sahibi olduklarını düşünmeleri ve yeter sayıda kat malikinin onayını almadan kiralamayı gerçekleştirmeleridir. Ne var ki bu durumda kat maliklerinin bu durumuda ihtilafların oluşması ve itirazlarını ifade etmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Günümüzde kapıcı olarak çalışan kesimin azaldığını görürüz. Bunun sebebi arz ve talebin eskisi kadar yeterli olmamasıdır. En önemli sebebi kömürlü kalorifer kullanımının azalması ve yerini doğalgaza bırakması, market servisi için nakit para kullanımının azalması diyebiliriz. Durum böyle olduğunda kat malikleri kapıcı dairelerinin boş kalmasındansa binaya maddi destek sağlayacaklarını düşündüklerinden kapıcı dairelerini kiraya vermek istemektedirler.


Apartmanların kapıcı daireleri apartmanın asansörü, merdiveni, giriş holü, sahanlıkları gibi kat maliklerinin kullanmaya yetkisi olduğu ortak alanlardan bir tanesidir. 12 bağımsız bölümden fazla bağımsız bölüm olan binalarda kapıcı dairesi bulunması yasal bir zorunluluktur.  Zorunlu olan bu kapıcı dairelerinin bulunacağı alana göre (binanın bünyesinde ya da binanın dışında olması durumu) standartları değişmektedir. Ve kapıcı daireleri bu standartlara uygun olarak inşa edilmelidir. 
Kapıcı dairesi ortak alan niteliği taşıdığı için tüm kat maliklerine ait olduğunu söyleyebiliriz. Tapuda kaydı olmadığı gibi arsa payı da yoktur.  Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bazı kararların alınması ve uygulama aşamasını yönlendirebilmek için çeşitli oranlar belirlenmiştir. Bu durum için bize apartman, site, iş merkezi ve plaza gibi yapılarda ortak alanların kiraya verilmesi konusunda oy birliğinin olması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla kapıcı daireleri ile ilgili karar alınırken tüm kat maliklerinin onayı olması gerekmektedir.

Kapıcı dairelerinin kiraya verilip verilemeyeceği her zaman en çok yanıt arayan sorulardan biri olmuştur. Birtakım verilere göre kiraya verilebileceğini fakat bunun bazı şartları olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, bu karar kat malikleri arasında verilecekse oy birliği esas olup kat maliklerinin tümünün toplantıya katılmaları beklenir. Gerçekleşen oylamada tek bir kat malikinin bile kapıcı dairesinin kiraya verilmesi konusunda oyunu hayırdan yana kullanırsa kapıcı dairesinin kiraya verilmesini olanaksız kılar.  Durum böyle iken kapıcı dairesi ısrarla kiraya verildiği takdirde durum hukuksuzluğa girer ve mülkiyet hakkına tecavüz kapsamında bulunur. Eğer kapıcı dairesinin kiraya verilmesi konusu ile site yöneticisi ilgileniyorsa aşamalarda herhangi bir değişiklik olmaz, yine tüm kat maliklerinin onayı gerekir.

Kapıcı dairesinin kiralaya verilmesi hukuka uygun olarak mümkün ise ve kiraya verilmiş ise ede edilen gelir tüm kat maliklerine aittir. Elde edilen gelir tüm kat maliklerine pay edilebilir. Genellikle elde edilen kira geliri binanın giderlerine harcanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kapıcı dairesinde hâlihazırda kapıcının bulunmamasıdır. Konut Kapıcıları Yönetmeliği’ne göre kapıcı dairesinde yaşayıp binada görevli olarak çalışan kapıcıdan kira alınamaz. Çalışma şekline göre de değişiklik gösteremez. Yani yarı zamanlı çalışan kapıcı da tüm bu haklara sahiptir.