Apartman Ve Sitelerde Kiracıların Bilmesi Gerekenler 


Apartman / siteler gibi toplu yaşam alanlarında kat malikle ile kiracılar beraber yaşamaktadırlar. Bağımsız bölümler ya doğrudan kat malikleri tarafından ya da kiralama yoluyla kat malikleri dışında kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu anlamda kiracıların da zaman zaman dahil oldukları yükümlülükler ise tartışılan hususlardan biridir. Bu blog yazımızda Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) dahilinde kiracıların sorumluluklarını işliyor olacağız. 
 

Apartman ve Sitelerde Dürüstlük Kuralı

Kat Mülkiyeti Kanunu, 18. maddesi gereğince apartman ve sitelerde yaşayan kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentilerini ve anagayrimenkulun ortak yerlerini kullanırken;

- Doğruluk kurallarına uymak,

- Komşularını rahatsız etmemek,

- Başkalarının haklarını çiğnememek,

- Yönetim planındaki hükümlere uymakla,yükümlüdürler.

Bu yükümlülükler; aynı zamanda bağımsız bölümlerde ikamet eden kiracılara, oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir şekilde devamlı olarak faydalananlar için geçerlidir. Bu konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kat malikiyle birlikte, müteselsil olarak sorumludurlar.

 

Apartman ve Sitelerde Ortak Giderlerin Teminatı ve Kiracıların Sorumluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunu, 22. maddesi gereğince kat malikinin payına düşen gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerde kira akdine, oturma 
hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar bu ödemelerden müştereken ve müteselsilen mesuldürler. Bundan dolayı kiracıların aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bir diğer yandan kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlandırılmış olup, yaptığı ödeme kira borcundan mahsup edilir. Kat malikinin bu borcu kiracısından bu yolla alınamazsa, mahkeme tarafından tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, yönetici tarafından diğer kat maliklerinin lehine anagayrimenkulün bakım ve onarımı için gerekli olan borç tutarına karşılık ipotek hakkı tescil edilir.  Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları öncelikli olarak kabul edilir.

 

Apartman ve Sitelerde Hangi Giderler Kiracıdan Alınır?

Anagayrimenkulün ve kiracının ikamet ettiği bağımsız bölümün kendisine yapılan tadilat, iyileştirme gibi masraflar kat maliklerine aittir. Örnek vermek gerekirse; bina dış cephesinin mantolaması, boyanması,  asansör yenilenmesi, havuzun yeniden inşa edilmesi, otoparkın üstünün kapanması, kamelya yapılması gibi anagayrimenkul ve bağımsız bölümün değerini artıran demirbaşa ait süreklilik arzeden unsurlar kat maliki tarafından karşılanır.

Fakat, anagayrimenkulun işletme projesince tespit edilen personel ücretleri (kapıcı, temizlikçi, bahçıvan, teknik personel gibi), elektrik, su, doğalgaz, internet vs  faturaları gibi cari kabul edilen harcamalar, havuz, bahçe, sosyal tesisler, asansör bakımı gibi doğrudan kullanıcıların faydalandığı giderler kiracılar tarafından karşılanır.

.

Apartman ve Sitelerde Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı başta olmak üzere kıdem ihbar tazminatı hak etmiş personele ödenmesi gereken masraflar hususunda kat maliki ve kiracı müteselsilen sorumludur. Bununla birlikte kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlandırılmış olduğundan, yaptığı ödemeler kira borcundan düşülür. Kira borcundan düşülmesi konusunu kanun emrettiğine göre esasında bu borç kat malikine yansıtılmış olunur. Dolayısıyla kat maliki tazminatı ödeme konusunda öncelikli sorumludur.

 

Bu konuyu daha detaylı incelediğimiz  apartman ve sitelerde kıdem tazminatını kim öder konulu blog yazımızı okuyabilirsiniz.