Apartman ve Siteler İçin Potansiyel vergi Numarası Nedir ?


Apartman / Sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlerinin olmadığı durumlarda vergi numaraları olmak zorunda değildir. Siteler;  KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi  mükellefi değildir. Bununla birlikte personel çalıştırmaları gereken durumlarda (sadece kapıcı çalıştırmaları durumu hariç) muhtasar beyannamesi vermek durumundadırlar ve bu durumda vergi numarası alma zorunlulukları doğar.

Tüzel kişilerin yani şirketler, dernekler, vakıflar, siteler, iş ortaklıkları gibi kurumların; yalnızca vergi numaraları ile birlikte resmi kurumlar nezdinde ya da bankalar nezdinde tanımlanmaları mümkündür. Bu vergi numarası sahibinin vergi mükellefi olunmaması durumundaki karşılığına “Potansiyel Vergi Numarası” denir. Apartman/Siteler de “Potansiyel Vergi Numarası” alarak bu tanımlama işlemini tamamlarlar.

Sonuç olarak Apartman / sitelerin, vergi mükellefiyeti gerektiren işlemlerinin olup olmamasına bakılmaksızın resmi ya da gayri resmi kurumlar nezdinde tanımlanmaları için mutlaka “Potansiyel Vergi Numarası”  alması zorunludur.

Bununla birlikte, Apartman/sitelerin vergi numarası alma zorunluluğunu bulunmamasına rağmen banka hesabı açma zorunlulukları oldukları için ve bankaların bu hesapları açabilmek için vergi numarası istemeleri üzerine vergi numarasına ihtiyaçları bulunmaktadır. Fakat vergi mükellefiyeti olmayan bu vergi numarasına “Potansiyel Vergi Numarası” denir.  Kat Malikleri Genel Kurul’unda alınmış olan yönetim kurulu seçimine ilişkin karar ile yetkilendirilmiş kişiler apartman/sitenin bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki vergi dairesine başvurularak potansiyel vergi numarası alınır. Bu numara ile noterden imza beyannamesi çıkartılır ve bankaya başvurularak hesap açma işlemi tamamlanır.