Apartman ve Sitelerde Yönetici Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?Apartman ve site yaşamında en önemli konulardan biri işinin ehli iyi bir yönetici seçmektir. Çoğunlukla basite alınan yöneticilik, aslında belirli yetkinlikleri gerektiren, ciddi sorumluluk isteyen bir iştir. Yönetici kat maliklerinden biri olacağı gibi dışarıdan tarafsız profesyonel yönetim firmaları da yönetici olarak atanabilmelidir. Apartman ve sitelerde yönetici seçiminde uygulanan yöntemlerden biri olan sırayla yöneticilik yapma durumuda oldukça sakıncalıdır. Herkes yönetici seçilebilir bununla birlikte herkes iyi bir yönetici olamaz.  Bu nedenle apartman ve siteler gibi toplu yapılarda kat maliklerinin yönetici seçerken dikkat etmeleri gereken konuları bu yazımızda işledik. 

 

1.Genel Kurulda Hukuki Şartlar Sağlanmadan Seçilen Yönetici Yetki Sahibi Değildir

Kat Mülkiyeti Kanunu (m.34) gereğince gelen kurulda yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Bundan dolayı sıklıkla düşülen bu yanılgıyı düzeltmek gerekirse ister ilk toplantıda olsun isterse ikinci toplantıda olsun yönetici seçimi yapılan toplantıda mutlaka bu çoğunluk aranmaktadır. Aksi takdirde yapılan seçim kanunen usule uygun olmayacaktır.

 

2.Yönetici İyi Bir İletişimci Olmalıdır

Apartman siteler gibi toplu yaşamlardaki nufüs yoğunluğunu ve demografik yapının çeşitliliğini göz önünde bulundurduğumuzda ikili insan ilişkileri güçlü olmayan, sabırsız, iletişim kurmakta zorlanan kişilerin yöneticilik görevini yürütebilmesi zordur. Ayrıca daha önce kat malikleri ile sorunlar yaşamış kişiler arasından seçilen kişiler idari işlerin yürütülmesinde zorluk yaşayacaklardır. Bu nedenle insanlarla ilişkikerinde sıkıntı yaşamayan, doğru üslup kullanabilecek ve profesyonellik içerisinde iletişim kuran kişilerin veya profesyonellerin seçilmesi faydalı olacaktır. 

 

3.Yönetici Araştırmacı Olmalıdır

Yönetim konusu, kat mülkiyeti kanunu, yapı yönetim planları ve genel kurullarda alınmış kararlar ile temellenmiştir. Kat mülkiyeti ile ilgili konularda ve olası ihtilaflarda yönetici doğru bilgiye ulaşmak konusunda araştırmacı bir yapıya sahip olmalıdır. Her probleme kanuni düzenlemelerle çözüm bulmak her zaman mümkün olmayabiliyor, dolayısıyla emsal teşkil eden yargı kararlarını araştıran, konuyla ilgili hukuki araştırmalar yapan makaleleri ve köşe yazılarını okuyan, çözüm üreten yöneticiler veya profesyoneller seçmek faydalı olacaktır.

 

4.Yönetici Temel Hukuk ve Ön Muhasebe Bilmelidir

Apartman /Sitenin genel nizam ve intizamının kurulması ve işletme projesinin uygulanabilmesi için yönetici olacak kişilerin hukuk ve muhasebe bilmesi önemlidir. Bu konudaki bilgileri yönetim süreçlerini sağlıklı ve hızlı yürütmelerini sağlar.Temel hukuk kavramlara hakim olan, işletme hesaplarını takip edebilen, borç, alacak, maliyet, gider gibi kavramları, kısacası bütçe yönetimini bilen kişiler veya profesyoneller sonradan doğabilecek olası mağdruiyetleri önlemiş olurlar.

 

5. Yönetici Gerektiğinde İnsiyatif Kullanabilmelidir

Apartman ve sitelerde genel nizam intizamda oluşan problemler konusunda yöneticiler karar mercileridir. Genel kurullarda kat maliklerinin ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler ile karar almak ve uygulamak zorundadırlar. Görev süreleri dolduğunda açıklayacakları faaliyet raporunun büyük bir çoğunluğunu bu kararlar doğrultusunda almış oldukları aksiyonlar oluşturur. Her konuyu kat maliklerine sormak mümkün olamayacağından bazı durumlarda kat malikleri lehine çözüm üreterek inisiyatif kullanabilen kişiler veya profesyoneller karar alma konusunda hızlı olacağından daha etkili bir yönetim sergiler.

 

6.Yönetici Bilişim ve  Teknoloji Araçlarına Hakim Olmalıdır

Hızla dijitalleşen dünyamızda mail kullanamayan, mesaj atamayan, internet araçlarını bilgisayarı etkin kullanamayan, yazılımlara adapte olamayan, kişiler yönetici düşünülemez. İyi bir yönetici bilgi ve paylaşım çağının gerektirdiği bilişim araçlarını kullanabilecek temel bilgiye sahip kişi veya profesyonellerden seçilmelidir.

 

7.Yönetici Kat Malikleri Dışından Profesyonel Firmalardan da Seçilebilir

Toplu yaşamın içinde giderek karmaşık hale gelen işleri yürütmek için seçilen apartman ve site yöneticileri kat malikleri içinden olmak zorunda değildir. Kat malikleri dışından kişilerin de, profesyonel yönetim firmalarının yönetici seçilmesi mümkündür. Kat maliklerinin genel kurulda aldığı karar ile gerçek ya da tüzel kişiler de yönetici seçilebilir veya atanabilir.  Böylece her geçen gün sosyal tesisleri ile, enerji verimlilik , sıfır atık gibi yönetmeliklerle daha karmaşık hale gelen toplu yaşam alanlarında daha profesyonel bir hizmet anlayışı ile hizmet beklentisi karşılanmış olur.

Profesyonel yönetim hizmetimiz hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir teklif al butonundan talep açabilirsiniz.